ثبت نام آنلاین
تقویم آموزشگاه
عنوان دورهتاریخ شروعروزساعتمدت دوره 
مجازی سازی Vmwareمهرماه 1400روزهای یکشنبه و سه شنبه17 الی 19---
MCSA Microsoft11 آذرماه آخر هفته------
دوره Cisco Certified Entry Networking Technician (CCENT) Routing and Switchingمهرماه 1400آخر هفته------
مجازی سازی Vmwareاردیبهشت 1400روزهای یکشنبه و سه شنبه17 الی 19---
مجازی سازی Vmwareشهریور 99روزهای یکشنبه و سه شنبه17 الی 19---
شروع دوره مقدماتی شبکه ( Network+)شهریور99 روزهای فرد عصر ---
شروع دوره مقدماتی شبکه ( Network+) شهریور99روزهای فرد عصر ---
شروع دوره مقدماتی شبکه ( Network+)خردادماه 99 روزهای فرد عصر ---
مجازی سازی Vmwareتیرماه 99روزهای یکشنبه و سه شنبه17 الی 19---
آموزش دوره های تخصصی شبکه(CCNA)تیرماه 99روزهای فرد عصر---
Mtcnaمرداد ماهروزهای فرد 4:30 الی 18:30---
تمامی حقوق این وبسایت متعلق به آموزشگاه کرمانترونیک می باشد.
طراحی و اجرا : حمید زنگی آبادی