ثبت نام آنلاین
تقویم آموزشگاه
عنوان دورهتاریخ شروعروزساعتمدت دوره 
آموزش دوره های تخصصی شبکه(CCNA)17 دیروزهای فرد ------
آموزش دوره شبکه NETWORK+15 دیروزهای فرد ------
شروع دوره تخصصی شبکه 9 دیماه یکشنبه و سه شنبه16:30 الی 18:30---
شروع دوره ccna4 دیماه روزهای زوج16:30 الی 18:30---
دوره Networkیکشنبه 27 آبانماهشنبه - دوشنبه4:30 الی 6:30---
Network+شنبه 30 تیرماهروزهای زوج17:30 الی 19:30---
Mtcnaمرداد ماهروزهای فرد 4:30 الی 18:30---
مجازی سازی Vmwareتیرماه ---17 الی 19---
Network+20 تیرماه روزهای فرد 17 الی 20---
تمامی حقوق این وبسایت متعلق به آموزشگاه کرمانترونیک می باشد.
طراحی و اجرا : حمید زنگی آبادی